Service en garantie


Kwaliteit wordt geleverd in producten, in materialen en in het geheel aan bouwkundige dienstverlening. Afspraken worden vastgelegd en nagekomen.


De mening van de klant is voor ons bedrijf erg belangrijk. Na oplevering van een opdracht wordt de opdrachtgever gevraagd een enquêteformulier in te vullen.  Voor ons een extra graadmeter om de geleverde kwaliteit te toetsen en waar nodig processen te kunnen aanpassen of te verbeteren.